CERTYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH – SZKOLENIE 2 DNIOWE

Podstawowe szkolenie przygotowujące do pracy instalatora systemów fotowoltaicznych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Wprowadzimy Cię do świata fotowoltaiki, poznasz niezbędne zagadnienia związane z systemami, parametrami technicznymi, montażem, konserwacją oraz optymalizacją systemów PV. Szkolenie to przede wszystkim zajęcia praktyczne, czyli montaż na specjalnie przygotowanym dachu z instalacją fotowoltaiczną, którą zainstalujesz pod okiem najlepszych specjalistów z branży. Usługa obejmuje również część elektryczną z egzaminem. Jeśli chcesz wykonywać montaż konstrukcji wraz z podłączeniami elektrycznymi i podpisać się pod wykonaną instalacją, uprawnienia elektryczne są niezbędne.


załącznik_2.png

CERTYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNYMI – KURS 5 DNIOWY

Rozszerzony kurs przygotowujący do zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych. Jeżeli nie masz zupełnie żadnego doświadczenia związanego z fotowoltaiką, to podczas tego kursu wprowadzimy Cię do świata systemów fotowoltaicznych wraz z nauką praktycznego wykonywania montażu oraz podłączenia elektrycznego fotowoltaiki i działania kamery termowizyjnej w fotowoltaice. Kurs przygotuje Cię również do samodzielnego wykonywania od podstaw projektu instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) przy użyciu bezpłatnych oprogramowań dostępnych online. Cały kurs zakończysz egzaminem elektrycznym, po którym możesz uzyskać uprawnienia elektryczne (świadectwo kwalifikacyjne) niezbędne do podpisywania wykonanej instalacji fotowoltaicznej.


załącznik_3.png

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH – SZKOLENIE 1 DNIOWE

Najważniejszym etapem przed fizycznym montażem instalacji fotowoltaicznej jest wykonanie audytu dachu oraz projekt instalacji fotowoltaicznej. Projekt instalacji PV jest wizualizacją graficzną z zawartą informacją o mocy instalacji, użytych komponentach, rozplanowania instalacyjnego. Zostaniesz przygotowany pod kątem sytuacji prawnej, Ustawy OZE i Prawa Budowlanego oraz certyfikacji systemów PV w Polsce. Podczas praktycznego szkolenia przejdziesz drogę od określenia współczynników temperaturowych, podziału instalacji i podłączenia do sieci przez montaż, falowniki, instalację odgromową, zabezpieczenia, przewody aż po sprawność modułów, odstępy między rzędami, kończąc na optymalizatorach mocy. Projektowanie systemów fotowoltaicznych jest przede wszystkim szkoleniem praktycznym podczas, którego nauczysz się tworzyć i nanosić instalację na projekt, dobierać moc i ułożenie instalacji oraz weryfikować czynniki mające wpływ na instalację fotowoltaiczną. W ATUM podczas szkolenia warsztatowego nauczymy Cię wykonywać projekt instalacji od samych podstaw przy użyciu bezpłatnych oprogramowań dostępnych online.


załącznik_4.png

AUDYT I ODBIÓR INSTALACJI PV Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI – SZKOLENIE 1 DNIOWE

Zgodnie z przepisami i normami każda instalacja fotowoltaiczna wymaga audytu i pomiarów elektrycznych po zakończonym montażu. Brak protokołu z odbioru instalacji może skutkować odrzuceniem wypłaty odszkodowania, a nawet zabraniem uprawnień osobie, która podpisała zgłoszenie mikroinstalacji (tzw. ZM). Szkolenie opiera się na normach PN-EN 62446 i PN-EN 61557 oraz PN-HD 60364. Nasz warsztat przygotuje Cię praktycznie i techniczne do posługiwania się aparaturą pomiarową instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych. Podczas szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę jak prawidłowo powinien zostać wykonany pomiar instalacji fotowoltaicznej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wykonywać pomiary instalacji fotowoltaicznej. Każdy z uczestników otrzymuje protokół oraz samodzielnie wykonuje pomiary pod nadzorem specjalisty. Warto pamiętać, że wykonane pomiary dają nam gwarancję poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej.